Nøkkelen i døren

I praksis kan du komme til oss, bestille deg et hus på en våre tomter og få huset ferdig oppsatt med nøkkelen i døra. Det er helt opp til hver enkelt hvor mye man ønsker å involvere seg i byggeprosessen.

Eventyrhus har en rekke løsninger og hovedsak ferdigprosjekterte boliger med tomt. Vi har både byggefelt og enkelttomter til disposisjon. 

Hva slags type hus som er ønskelig, er det bare fantasien som setter begrensninger for. Vi har et vidt spekter av boligtyper og leverer alt fra store eneboliger til små rekkehusleiligheter.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2019 Eventyrhus AS